DisclaimerHoewel bij de ontwikkeling van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is. Gras Gevelproducten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Ook is Gras Gevelproducten niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Gras Gevelproducten dus geen controle heeft. Gras Gevelproducten draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Het auteursrecht van deze website berust bij Gras Gevelproducten of bij derden die ons toestemming hebben gegeven (beeld)materiaal te publiceren. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.

Privacy statement

Verzamelde (persoons)gegevens worden onder geen beding aan derden verkocht of ter beschikking gesteld en alleen gebruikt om met u te kunnen communiceren over onze (mogelijke) samenwerking.